ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾಸರಕೋಡಿನ ಪ್ರಶಾಂತ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಸರಕೊಂಡ ಮಠವು ನೆಲೆಯಾಗಿದೆ.

 

ವಿಳಾಸ:
ಅಪ್ಸರಕೊಂಡ ಮಠ,
ಕಾಸರಗೋಡು,
ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ.

Facebook Comments Box