ಅಮೃತಧಾರಾ ಗೋಶಾಲೆ
ಪೆರಾಜೆ, ಅಂಚೆ : ಬುಡೋಳಿ,
ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕು,
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ –
ದೂರವಾಣಿ: ೦೮೨೫೫ – ೨೭೪೩೧೮

Facebook Comments Box