ಶ್ರೀರಾಮ ಸಂಸ್ಕೃತ ವೇದಪಾಠಶಾಲಾ
ಪೆರಾಜೆ, ಅಂಚೆ : ಬುಡೋಳಿ, ಮಾಣಿ,
ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು,
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ –
ದೂರವಾಣಿ: ೦೮೨೫೫-೨೭೪೩೧೮

Facebook Comments