ಶ್ರೀ ರಾಮ ದೇವಾಲಯ
ಅಂಚೆ : ಚೊಕ್ಕಾಡಿ, ದಾರಿ : ಬೆಳ್ಳಾರೆ,
ಸುಳ್ಯ ತಾಲೂಕು,
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ – ೫೭೪ ೨೧೨
ದೂರವಾಣಿ: ೦೮೨೫೭ – ೨೮೪೬೪೫

Facebook Comments