ಮೂರೂರು, (ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕು, ಕರ್ನಾಟಕ):
ದಿನಾಂಕ 10-12-2012ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡ ರಾಮಕಥಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೊದಲನೇ ದಿನದ ಫೋಟೋಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ:

Facebook Comments