ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ಮೂರೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ರಾಮಕಥೆಯ ಐದನೇ ದಿನದ ಫೋಟೋಗಳು:

Facebook Comments