ಗಿರಿನಗರದ ಶ್ರೀರಾಮಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 17-09-2015 ನೆಡೆದ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಶ್ವರ ಭಾರತೀ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳಿಂದ ಪೂಜಾಕಾರ್ಯಕ್ರಮ.
Ganesha Chaturthi special pooja offered by Sri Sri Raghaveshwara Bharati Maha Swamiji..

Facebook Comments