ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ಮೂರೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ರಾಮಕಥೆಯ ಕೊನೆಯ ದಿನದ ಫೋಟೋಗಳು:

Facebook Comments