Hare Raama

HareRaama : Official website of Sri Sri Raghaveshwara Bharati Swamiji, Pontiff - Sri Ramachandrapura Matha Hosanagara

Jagadguru Shankaracharya MahaSamsthanam -
Sri Samsthana Gokarna;
Sri Ramachandrapura Matha

Author

Admin@HareRaama.in

ಧರ್ಮಜ್ಯೋತಿ ಅಂಕಣ 18: ಯಮಧರ್ಮನು ಮಾಡಿದ ಉಪಾಯವೇನು?

ಕನ್ನಡಪ್ರಭದಲ್ಲಿ ದೈನಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಕಟವಾಗುವ ಧರ್ಮಜ್ಯೋತಿ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಜ್ಜಗದ್ಗುರು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀಶ್ರೀ ರಾಘವೇಶ್ವರಭಾರತೀ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳ ಲೇಖನಧಾರೆ.

ಧರ್ಮಜ್ಯೋತಿ ಅಂಕಣ 17: ಬುದ್ಧನಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷುಕ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಾವುವು?

ಕನ್ನಡಪ್ರಭದಲ್ಲಿ ದೈನಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಕಟವಾಗುವ ಧರ್ಮಜ್ಯೋತಿ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಜ್ಜಗದ್ಗುರು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀಶ್ರೀ ರಾಘವೇಶ್ವರಭಾರತೀ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳ ಲೇಖನಧಾರೆ.

ಧರ್ಮಜ್ಯೋತಿ ಅಂಕಣ 16: ಗೋವು ಗೋವೇ, ನಾವು ನಾವೇ..!

ಕನ್ನಡಪ್ರಭದಲ್ಲಿ ದೈನಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಕಟವಾಗುವ ಧರ್ಮಜ್ಯೋತಿ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಜ್ಜಗದ್ಗುರು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀಶ್ರೀ ರಾಘವೇಶ್ವರಭಾರತೀ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳ ಲೇಖನಧಾರೆ.

ಧರ್ಮಜ್ಯೋತಿ ಅಂಕಣ 10: ತತ್ವದ ಬೋಧವುಂಟಾದರೆ ಏನಾದೀತು?

ಕನ್ನಡಪ್ರಭದಲ್ಲಿ ದೈನಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಕಟವಾಗುವ ಧರ್ಮಜ್ಯೋತಿ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಜ್ಜಗದ್ಗುರು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀಶ್ರೀ ರಾಘವೇಶ್ವರಭಾರತೀ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳ ಲೇಖನಧಾರೆ.

ಧರ್ಮಜ್ಯೋತಿ ಅಂಕಣ 9: ನಿಜವಾದ ಸೌಂದರ್ಯ ಯಾವದಿರಬಹುದು?

ಕನ್ನಡಪ್ರಭದಲ್ಲಿ ದೈನಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಕಟವಾಗುವ ಧರ್ಮಜ್ಯೋತಿ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಜ್ಜಗದ್ಗುರು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀಶ್ರೀ ರಾಘವೇಶ್ವರಭಾರತೀ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳ ಲೇಖನಧಾರೆ.

ಧರ್ಮಜ್ಯೋತಿ ಅಂಕಣ 8: ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಬದಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೆಂದರೆ ಏನು?

ಕನ್ನಡಪ್ರಭದಲ್ಲಿ ದೈನಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಕಟವಾಗುವ ಧರ್ಮಜ್ಯೋತಿ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಜ್ಜಗದ್ಗುರು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀಶ್ರೀ ರಾಘವೇಶ್ವರಭಾರತೀ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳ ಲೇಖನಧಾರೆ.

ಧರ್ಮಜ್ಯೋತಿ ಅಂಕಣ 1

ಜುಲೈ-ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 2017 : ಶ್ರೀರಾಮಾಶ್ರಮ : ಅಭಯಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯ

ಶ್ರೀಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದ ಬದಲಾವಣೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ): 10:00am : ಶ್ರೀಕರಾರ್ಚಿತ ಪೂಜೆ 12:00pm : ಪೀಠಕ್ಕೆ ಆಗಮನ, ಫಲ ಸಮರ್ಪಣೆ, ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ 2:00pm – 3:00pm : ಮೀಟಿಂಗ್ / ವಲಯ ಸಭೆ / ನಿವೇದನೆಗಳು 6:30pm  : ಶ್ರೀಕರಾರ್ಚಿತ ಪೂಜೆ 8:10pm : ಸಾಧನಾಪಂಚಕ

ಗುರುಪೂರ್ಣಿಮೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು

ಹರೇರಾಮ ವನ್ದೇ ಗುರೂಣಾಮ್ ಚರಣಾರವಿನ್ದೇ ಸನ್ದರ್ಶಿತಸ್ವಾತ್ಮ ಸುಖಾವಬೋಧೇ | ಜನಸ್ಯಯೇ ಜಾಂಗಲಿಕಾಯ ಮಾನೇ ಸಂಸಾರ ಹಾಲಾಹಲ ಮೋಹ ಶಾಂತ್ಯೈ || ಅಜ್ಞಾನ ದೂರೀಕರಿಸಿ ಸುಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುವ ಗುರುಜ್ಯೋತಿಗೆ ಗುರುಪೂರ್ಣಿಮೆಯಂದು ನಮನಗಳು..

13-ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ -2016 : ಶ್ರೀಶ್ರೀರಾಘವೇಶ್ವರಭಾರತೀ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ಗೋಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯ : ದಿನ 57– Report

ಕಾವೇರಿ ನದಿ ನೀರಿನ ಹಂಚಿಕೆಯ ಕುರಿತಾದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬಾಧೆಗೊಳಗಾದ ಕರ್ನಾಟಕದ ರೈತರ ಕಾಳಜಿಯಿಂದ, ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರಾಪುರಮಠದ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಈ ದಿನ ರದ್ದುಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀಮಠದ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಬ್ಯಾನರ್ ರಾರಾಜಿಸುತ್ತಿತ್ತು:

© 2017 HareRaama.in : Official homepage of Sri Sri Raghaveshwara Bharati Mahaswamiji, All Rights Reserved.

Highslide for Wordpress Plugin