Author Shridevi Vishwanath

ಧರ್ಮಜ್ಯೋತಿ ಅಂಕಣ 15: ಅಂತರ್ನಾದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಕಿವಿಗೊಡಬೇಕು?

ಕನ್ನಡಪ್ರಭದಲ್ಲಿ ದೈನಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಕಟವಾಗುವ ಧರ್ಮಜ್ಯೋತಿ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಜ್ಜಗದ್ಗುರು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀಶ್ರೀ ರಾಘವೇಶ್ವರಭಾರತೀ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳ ಲೇಖನಧಾರೆ.

ಧರ್ಮಜ್ಯೋತಿ ಅಂಕಣ 14: ನಮ್ಮ ಆತ್ಮವನ್ನು ನಾವೇ ಉಪೇಕ್ಷಿಸಬಹುದೇ?

ಕನ್ನಡಪ್ರಭದಲ್ಲಿ ದೈನಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಕಟವಾಗುವ ಧರ್ಮಜ್ಯೋತಿ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಜ್ಜಗದ್ಗುರು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀಶ್ರೀ ರಾಘವೇಶ್ವರಭಾರತೀ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳ ಲೇಖನಧಾರೆ.

ಧರ್ಮಜ್ಯೋತಿ ಅಂಕಣ 13: ನಾವು ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿರಬೇಕು..?

ಕನ್ನಡಪ್ರಭದಲ್ಲಿ ದೈನಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಕಟವಾಗುವ ಧರ್ಮಜ್ಯೋತಿ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಜ್ಜಗದ್ಗುರು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀಶ್ರೀ ರಾಘವೇಶ್ವರಭಾರತೀ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳ ಲೇಖನಧಾರೆ.

ಧರ್ಮಜ್ಯೋತಿ ಅಂಕಣ 12: ಸುರಭಿ ಕಣ್ಣೀರಿಡಲು ಕಾರಣವೇನಿರಬಹುದು..?

ಕನ್ನಡಪ್ರಭದಲ್ಲಿ ದೈನಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಕಟವಾಗುವ ಧರ್ಮಜ್ಯೋತಿ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಜ್ಜಗದ್ಗುರು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀಶ್ರೀ ರಾಘವೇಶ್ವರಭಾರತೀ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳ ಲೇಖನಧಾರೆ.

ಧರ್ಮಜ್ಯೋತಿ ಅಂಕಣ 11: ಭರ್ತೃಹರಿಯ ಮಾರ್ಮಿಕ ಉತ್ತರವೇನು..?

ಕನ್ನಡಪ್ರಭದಲ್ಲಿ ದೈನಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಕಟವಾಗುವ ಧರ್ಮಜ್ಯೋತಿ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಜ್ಜಗದ್ಗುರು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀಶ್ರೀ ರಾಘವೇಶ್ವರಭಾರತೀ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳ ಲೇಖನಧಾರೆ.

ವಿಜಯ ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯ : ದೈನಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

ಕೊಡಚಾದ್ರಿ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಗುರುಗಳು: ಪತ್ರಿಕಾ ವರದಿ

ಕೊಡಚಾದ್ರಿ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಗುರುಗಳು:

ಶ್ರೀಮದ್ರಾಮಚಂದ್ರಾಪುರಮಠೀಯ “ಗುರುಪರಂಪರಾ ಸ್ತೋತ್ರಮ್”

ಶ್ರೀಶಂಕರಾಚಾರ್ಯಮಥಾsಸ್ಯ ಪದ್ಮ-
ಪಾದಂ ಚ ಹಸ್ತಾಮಲಕಂ ಚ ಶಿಷ್ಯಂ |
ತಂ ತ್ರೋಟಕಂ ವಾರ್ತಿಕಕಾರಮನ್ಯಾ-
ನಸ್ಮದ್ಗುರೂನ್ ಸಂತತಮಾನತೋsಸ್ಮಿ ||2||

ರಾಮಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹರೇರಾಮ ಓದುಗರೊಂದಿಗೆ ಶ್ರೀ ಸಂವಾದ

04, ಜೂನ್; 2011, ಶನಿವಾರ: ಹರೇರಾಮ e-ಮಠದಂಗಳ ಮತ್ತು ಹರೇರಾಮದ ಓದುಗರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಹರೇರಾಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸಂಭ್ರಮದ ದಿನ. ಶ್ರೀ ಗುರುಗಳ ದಿವ್ಯ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಭಾರತೀ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ದಿವ್ಯ ಅನುಭೂತಿಯಿರುವ ಶ್ರೀ ರಾಮಾಶ್ರಮದ ಅಂಗಣದಲ್ಲಿ, ಶ್ರೀಮಠದ ಮುಖವಾಣಿಯಾದ, ಶ್ರೀ ಗುರುಗಳ ಅಂತರ್ಜಾಲ ತಾಣವಾದ ಹರೇರಾಮ e-ಮಠದಂಗಳದ ಶ್ರೀ ಗುರುಗಳ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಗುರುಗಳ… Continue Reading →

© 2021 HareRaama : Official website of Sri Sri Raghaveshwara Bharati Swamiji, Pontiff – Sri Ramachandrapura Matha Hosanagara — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑