ಮುರುಡೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಶ್ರೀಗಳ ಆಶೀರ್ವಚನಃ
[audio:DailyPravachana/May_2011/murudeshwara.mp3]

Facebook Comments