ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರಾಪುರಮಠದ ಶ್ರೀಭಾರತೀಗುರುಕುಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ಸಂಪನ್ನಗೊಂಡ ಗುರುಕುಲ ಛಾತ್ರೋತ್ಸವದ ಶುಭಾವಸರದಲ್ಲಿ, ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಶ್ವರ ಭಾರತೀ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ದಿವ್ಯ ವಚನಾಮೃತಧಾರೆಯಲ್ಲಿ ಹರಿದು ಬಂದ ಪ್ರವಚನ ಮಾಲಿಕೆ.
[audio:DailyPravachana/January_2011/Ashirvachana_at_Gurukula_varshikotsava-03-Jan-2011.mp3]

Facebook Comments