Hare Raama

HareRaama : Official website of Sri Sri Raghaveshwara Bharati Swamiji, Pontiff - Sri Ramachandrapura Matha Hosanagara

Jagadguru Shankaracharya MahaSamsthanam -
Sri Samsthana Gokarna;
Sri Ramachandrapura Matha

Category

ಆಡಿಯೋ-ವೀಡಿಯೋ

Listen and Watch videos or audios of elocution / aasheervachana by Sri Swamiji

09- Jan-2015: ಶ್ರೀಶ್ರೀ ಆಶೀರ್ವಚನ – ಹೊಸನಗರ

ಹರೇರಾಮ. ದಿನಾಂಕ 9.1.2015 ರಂದು ಹೊಸನಗರದ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರಾಪುರಮಠದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಶ್ರೀಸೌಂದರ್ಯಲಹರೀ ಹವನ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಚಕ್ರಆರಾಧನಾಂಗ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಗುರುಗಳ ಅಮೃತಸಿಂಚನ. ~ ಶ್ರೀಶ್ರೀ ಆಶೀರ್ವಚನ: Embed:

ಜನವರಿ-೧-೨೦೧೫ : ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಆಶೀರ್ವಚನ ಧ್ವನಿ – ಮಾಣಿ ಮಠ – [HD]

ಮಾಣಿ ಮಠದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಗಳ ಪ್ರವಚನ

26-12-2014 : ಕೆಕ್ಕಾರು ಮಠದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭಾವ ಸ್ಪಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಗಳ ಆಶೀರ್ವಚನ

Pravachana Play Download 26 December 2014 Link

ಭಾವ ಪೂಜೆ – ಗಿರಿನಗರ – 23-12-2014

ಶ್ರೀರಾಮಶ್ರಮ ಗಿರಿನಗರದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 23-12-2014ರಂದು ನಡೆದ ಭಾವ ಪೂಜೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ Part 1 Part 2 Part 3 Part 4

‘ಭಾವ ಪೂಜೆ’ – ಶ್ರೀರಾಮಾಶ್ರಮ ಗಿರಿನಗರ – 18-12-2014

ಶ್ರೀರಾಮಾಶ್ರಮ ಗಿರಿನಗರದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 18-12-2014ರಂದು ನಡೆದ ಭಾವ ಪೂಜೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೀಡಿಯೋಗಳು ಭಾವಪೂಜೆ ಭಾಗ-೧ ಭಾವಪೂಜೆ ಭಾಗ-೨

ಶುಂಭಮರ್ದಿನಿ(16- ಅಕ್ಟೋಬರ್ -2010)

ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಶ್ವರ ಭಾರತೀ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ದಿವ್ಯ ವಚನಾಮೃತಧಾರೆಯಲ್ಲಿ ನವರಾತ್ರಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಹರಿದುಬರುತ್ತಿರುವ ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಶತೀ ಪ್ರವಚನ ಮಾಲಿಕೆ. Title Play Download ಶುಂಭಮರ್ದಿನಿ Link

ಧೂಮ್ರಹಾ ದುರ್ಗೆ (15-ಅಕ್ಟೋಬರ್-2010)

ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಶ್ವರ ಭಾರತೀ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ದಿವ್ಯ ವಚನಾಮೃತಧಾರೆಯಲ್ಲಿ ನವರಾತ್ರಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಹರಿದುಬರುತ್ತಿರುವ ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಶತೀ ಪ್ರವಚನ ಮಾಲಿಕೆ. Title Play Download ಧೂಮ್ರಹಾ ದುರ್ಗೆ Link

ಶೈಲಜಾ ದುರ್ಗೆ ಕೌಶಿಕಿ(14-ಅಕ್ಟೋಬರ್-2010)

ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಶ್ವರ ಭಾರತೀ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ದಿವ್ಯ ವಚನಾಮೃತಧಾರೆಯಲ್ಲಿ ನವರಾತ್ರಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಹರಿದುಬರುತ್ತಿರುವ ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಶತೀ ಪ್ರವಚನ ಮಾಲಿಕೆ. Title Play Download ಶೈಲಜಾ ದುರ್ಗೆ – ಕೌಶಿಕಿ Link

ದೇವೀ ಸ್ತುತಿ(13-ಅಕ್ಟೋಬರ್-2010)

ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಶ್ವರ ಭಾರತೀ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ದಿವ್ಯ ವಚನಾಮೃತಧಾರೆಯಲ್ಲಿ ನವರಾತ್ರಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಹರಿದುಬರುತ್ತಿರುವ ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಶತೀ ಪ್ರವಚನ ಮಾಲಿಕೆ. Title Play Download ದೇವೀ ಸ್ತುತಿ Link

ದೇವಜಾತಾ ದುರ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಘಟನೆ(11-ಅಕ್ಟೋಬರ್-2010)

ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಶ್ವರ ಭಾರತೀ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ದಿವ್ಯ ವಚನಾಮೃತಧಾರೆಯಲ್ಲಿ ನವರಾತ್ರಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಹರಿದುಬರುತ್ತಿರುವ ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಶತೀ ಪ್ರವಚನ ಮಾಲಿಕೆ. Title Play Download ದೇವಜಾತಾ ದುರ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಘಟನೆ Link

© 2017 HareRaama.in : Official homepage of Sri Sri Raghaveshwara Bharati Mahaswamiji, All Rights Reserved.

Highslide for Wordpress Plugin