LIVE Channel

ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು

Newsletter

ಕೈರಂಗಳ ರಾಮಕಥಾ : ನವೆಂಬರ್ 10-16, 2013 : ಧ್ವನಿ ಸುರುಳಿಗಳು (Audio)

Author: ; Published On: ರವಿವಾರ, ನವೆಂಬರ 17th, 2013;

Switch to language: ಕನ್ನಡ | English | हिंदी         Shortlink:

Day (Date) Parts Audio Download
Day-1 (10-Nov-2013)
Part 1 [audio:Ramakatha/Kairangala_Nov_2013/Kairangala_2013_Day_1_Part_1.mp3] Link
Part 2 [audio:Ramakatha/Kairangala_Nov_2013/Kairangala_2013_Day_1_Part_2.mp3] Link
Part 3 [audio:Ramakatha/Kairangala_Nov_2013/Kairangala_2013_Day_1_Part_3.mp3] Link
Part 4 [audio:Ramakatha/Kairangala_Nov_2013/Kairangala_2013_Day_1_Part_4.mp3] Link
Day-2 (11-Nov-2013)
Part 1 [audio:Ramakatha/Kairangala_Nov_2013/Kairangala_2013_Day_2_Part_1.mp3] Link
Part 2 [audio:Ramakatha/Kairangala_Nov_2013/Kairangala_2013_Day_2_Part_2.mp3] Link
Part 3 [audio:Ramakatha/Kairangala_Nov_2013/Kairangala_2013_Day_2_Part_3.mp3] Link
Part 4 [audio:Ramakatha/Kairangala_Nov_2013/Kairangala_2013_Day_2_Part_4.mp3] Link
Day-3 (12-Nov-2013)
Part 1 [audio:Ramakatha/Kairangala_Nov_2013/Kairangala_2013_Day_3_Part_1.mp3] Link
Part 2 [audio:Ramakatha/Kairangala_Nov_2013/Kairangala_2013_Day_3_Part_2.mp3] Link
Part 3 [audio:Ramakatha/Kairangala_Nov_2013/Kairangala_2013_Day_3_Part_3.mp3] Link
Part 4 [audio:Ramakatha/Kairangala_Nov_2013/Kairangala_2013_Day_3_Part_4.mp3] Link
Day-4 (13-Nov-2013)
Part 1 [audio:Ramakatha/Kairangala_Nov_2013/Kairangala_2013_Day_4_Part_1.mp3] Link
Part 2 [audio:Ramakatha/Kairangala_Nov_2013/Kairangala_2013_Day_4_Part_2.mp3] Link
Part 3 [audio:Ramakatha/Kairangala_Nov_2013/Kairangala_2013_Day_4_Part_3.mp3] Link
Part 4 [audio:Ramakatha/Kairangala_Nov_2013/Kairangala_2013_Day_4_Part_4.mp3] Link
Day-5 (14-Nov-2013)
Part 1 [audio:Ramakatha/Kairangala_Nov_2013/Kairangala_2013_Day_5_Part_1.mp3] Link
Part 2 [audio:Ramakatha/Kairangala_Nov_2013/Kairangala_2013_Day_5_Part_2.mp3] Link
Part 3 [audio:Ramakatha/Kairangala_Nov_2013/Kairangala_2013_Day_5_Part_3.mp3] Link
Part 4 [audio:Ramakatha/Kairangala_Nov_2013/Kairangala_2013_Day_5_Part_4.mp3] Link
Day-6 (15-Nov-2013)
Part 1 [audio:Ramakatha/Kairangala_Nov_2013/Kairangala_2013_Day_6_Part_1.mp3] Link
Part 2 [audio:Ramakatha/Kairangala_Nov_2013/Kairangala_2013_Day_6_Part_2.mp3] Link
Part 3 [audio:Ramakatha/Kairangala_Nov_2013/Kairangala_2013_Day_6_Part_3.mp3] Link
Part 4 [audio:Ramakatha/Kairangala_Nov_2013/Kairangala_2013_Day_6_Part_4.mp3] Link
Day-7 (16-Nov-2013)
Part 1 [audio:Ramakatha/Kairangala_Nov_2013/Kairangala_2013_Day_7_Part_1.mp3] Link
Part 2 [audio:Ramakatha/Kairangala_Nov_2013/Kairangala_2013_Day_7_Part_2.mp3] Link
Part 3 [audio:Ramakatha/Kairangala_Nov_2013/Kairangala_2013_Day_7_Part_3.mp3] Link
Part 4 [audio:Ramakatha/Kairangala_Nov_2013/Kairangala_2013_Day_7_Part_4.mp3] Link

14 Responses to ಕೈರಂಗಳ ರಾಮಕಥಾ : ನವೆಂಬರ್ 10-16, 2013 : ಧ್ವನಿ ಸುರುಳಿಗಳು (Audio)

 1. chetana

  Hare rama…aha enta madhura dvani ..thanks for uploding..

  [Reply]

 2. Narasimharaja

  Download Link not working

  [Reply]

  pooja Reply:

  Hareraama.
  Right click on “Link” and select Save link as.. To download the audio.
  Hareraama.

  [Reply]

 3. DATTU, DOMBIVLI

  Hareraama,

  It is a Ramakatha feast. we are really lucky. if ramakatha in Hindi is uploaded we can make others also to hear.

  dattu

  [Reply]

  pooja Reply:

  Ramakatha in Hindi on youtube
  2010 Jodhpur – http://www.youtube.com/watch?v=6pUOq2ScpiI
  2011 Jodhpur – http://www.youtube.com/watch?v=2q00_WjLSaQ

  [Reply]

  ADTTU, DOMBIVLI Reply:

  HARERAAMA,

  THANK YOU FOR THE IMMEDIATE RESPONSE TO MY QUARRY FOR UPLOADING OF HINDI RAMAKATHA.

  BUT WE WOULD LIKE TO SEE AND HEAR DOMBIVLI RAMAKATHA DONE IN FEBRUARY 2012 (VIDEO). PLEASE UPLOAD DOMBIVLI RAMAKATHA VIDEO.
  WE WILL BE GREAT FULL TO YOU IF VIDEO IS UPLOADED LIKE JODHPUR

  HARERAAMA,
  DATTU, DOMBIVLI

  [Reply]

  pooja Reply:

  Could find only 3 videos uploaded of Mumbai Ramakatha, 2013. Here are the links.
  Demo Video of Mumbai Ramakatha 2013 – http://www.youtube.com/watch?v=FpUGhk8aSM4

  Mumbai2013-Day-1(1)(1) – http://www.youtube.com/watch?v=HJKdIgiMEnE

  Mumbai2013-Day-1(2) – http://www.youtube.com/watch?v=-BQSr5KbZfw

  Hareraama.

  [Reply]

  DATTU, DOMBIVLI Reply:

  HARERAAMA,

  MADAM,

  WE ARE GRATEFUL TO YOU FOR UPLOADING MUMBAI RAMAKATHA.

  BUT MY REQUEST WAS FOR DOMBIVLI RAMAKATHA PLEASE. LET US HAVE A FEAST OF DOMBIVLI RAMAKATHA FEAST BEFORE START OF RAMAKATHA IN JNUARY 2014

  DATTU, DOMBIVLI

  [Reply]

 4. Govinda Katta

  Hare Raama. Please upload Ramakatha Videos. Not done since long time

  [Reply]

 5. maya

  hareraamaaa
  thumbaaa thumbaa dhanyavaadagaLu

  [Reply]

 6. P G S N Prasad Balila

  HARE RAAMA. RAAMAKATHE Nithya noothana.Tumba Thumba Chennagi Moodi Baruthide.SHREE GURUGALIGE Saastaanga Pranaamagalu.

  [Reply]

 7. Maaliniprasad Balila

  HARE RAAMA.RAAMAKATHA Nammellarigoo Spoorthidaayaka. SHREE GURUgalige SAASTAANGA PRANAAMAgalu.

  [Reply]

 8. Shreehari

  ಹರೇ ರಾಮ
  ದಯವಿಟ್ಟು ರಾಮಕಥೆಯ ಈ ಆಡಿಯೋ ಅಪ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡೆಕ್ಕಾಗಿ ವಿನ೦ತಿ

  ಹೊತ್ತಿಸೆನಾತ್ಮದಲಿ ಶ್ರೀರಾಮ ಜ್ಯೋತಿ ಕೆತ್ತಿಸೆನ್ನ ಹೃದಯದಲಿ ಶ್ರೀರಾಮ ಮೂರ್ತಿ
  ಹರಿಸೆನ್ನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಶ್ರೀರಾಮ ಕೀರ್ತಿ

  ಶ್ರೀರಾಮನಿಲ್ಲದೆಡೆ ಇರಲಾರೆನಯ್ಯೋ ಶ್ರೀರಾಮನಿರುವೆಡೆಗೆ ಗುರು ನನ್ನ ಒಯ್ಯೋ
  ಅರಮನೆಯೊ ಗುರುಮನೆಯೊ ಸೆರೆಮನೆಯೊ ಗುರುವೇ
  ಶ್ರೀರಾಮನಿರುವೆಡೆಗೆ ಬಿಡದಾನು ಬರುವೇ
  ಶ್ರೀರಾಮ ಬರುವೆಡೆಗೆ ಬಿಡದಾನು ಬರುವೇ
  ಶ್ರೀರಾಮ ನಿನ್ನಡಿಗೆ ಎಡೆಬಿಡದೆ ಬರುವೇ

  ಪುರಃಪ್ರಾ೦ಜಲೀನಾ೦ಜನೇಯಾದಿಭಕ್ತಾನ್ ಸ್ವಚಿನ್ಮುದ್ರಯಾ ಭದ್ರಯಾ ಭೋದಯ೦ತಮ್
  ಭಜೇಹ೦ ಭಜೇಹ೦ ಸದಾರಾಮಚ೦ದ್ರಮ್ ತ್ವದನ್ಯ೦ ನಮನ್ಯೇ ನಮನ್ಯೇ ನಮನ್ಯೇ
  ಸದಾ ರಾಮ ರಾಮೇತಿ ರಾಮಾಮ್ರುತ೦ತೇ ಸದಾ ರಾಮಮಾನ೦ನಿಷ್ಯ೦ದಕ೦ದಮ್
  ಪಿಬನ್ತಮ್ ನಮನ್ತಮ್ ಸುದನ್ತಮ್ ಹಸನ್ತಮ್ ಹನೂಮ೦ತರ್ಭಜೇತ೦ನಿತಾನ್ತಮ್

  ಯತ್ರ ಯತ್ರ ರಘುನಾಥ ಕೀರ್ತನ೦ ತತ್ರ ತತ್ರ ಕೃತಮಸ್ತಕಾ೦ಜಲಿಮ್
  ಬಾಷ್ಪವಾರಿ ಪರಿಪೂರ್ಣಲೋಚನ೦

  ರಾಕ್ಷಸಾ೦ತಕ ರಾಮ ಸೇವಕ ನಿನ್ನ ಮ೦ಗಳ ಮೂರುತಿ
  ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಜಾನಕಿಯರ ಜೊತೆ ಎದೆಯೊಳಿರಲೈ ಮಾರುತಿ ಎದೆಯೊಳಿರಲೈ ಮಾರುತಿ

  [Reply]

 9. pooja

  ಧ್ವನಿಮುದ್ರಣವನ್ನು ಮಿನ್ನೇರಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು.

  [Reply]

Leave a Reply

Highslide for Wordpress Plugin