Hare Raama

HareRaama : Official website of Sri Sri Raghaveshwara Bharati Swamiji, Pontiff - Sri Ramachandrapura Matha Hosanagara

Jagadguru Shankaracharya MahaSamsthanam -
Sri Samsthana Gokarna;
Sri Ramachandrapura Matha

Category

Blog/Raama~Rashmi

Sri Samsthana will narrate Ramayana here.

ರಾಮಪಾದವು ಇಳೆಗೆ ಇಳಿಯಲು ರೋಮಪಾದನು ಮೆಟ್ಟಿಲು; ಈಗ ಮನಗಳು ತೊಟ್ಟಿಲು!

ಸುಮನೋಹರವಾದ ಆ ಸಭಾಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ, ಸಮುನ್ನತವಾದ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯತೇಜಸ್ವಿಯಾದ ರಾಜಾ ರೋಮಪಾದನು ಮಂಡಿಸಿದ್ದನು. ಸಮುಚಿತವಾದ ಅನ್ಯ ಶುಭಾಸನಗಳನ್ನು ಮಹಾತೇಜಸ್ವಿಗಳಾದ ಅನೇಕಾನೇಕ ದಾನವೀರರು, ಜ್ಞಾನವೀರರು, ಸಮರವೀರರು ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದರು. ಮುಂದೆ ಓದಿ >>

Did frailty come begging for charity?

What kind of mother is she!? Inducing a daughter, that too an innocent one – to inveigle an innocent sage?  Using the piece of her own flesh as a pawn to kidnap a sage, who has not seen the world,… Continue Reading →

ಅಂಗರಾಜನ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಅಯೋಧ್ಯಾಧಿಪತಿ..

ದಶರಥನಿಗೆ ಅಂಗರಾಜ್ಯವೂ ಹೊಸತಲ್ಲ; ಅಂಗರಾಜನೂ ಅಪರಿಚಿತನಲ್ಲ; ಆದರೆ ಆ ದಿನ ಏನೋ ನಡುಕ; ಮತ್ತೇನೋ ತವಕ!
ರೋಮಪಾದನ ಪಾರ್ಶ್ವದಲ್ಲಿ, ಋಷ್ಯಶೃಂಗರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಮಾನವಾಗಿರಬಹುದಾದ ಭುವನಭಾಗ್ಯದ ದ್ವಾರವನ್ನು ಕಾಣುವ ತವಕ; ‘ಋಷ್ಯಶೃಂಗರು ಯಾಗಕ್ಕಾಗಿ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಬರಲಿ’ ಎಂದು ಯಾಚಿಸುವಾಗ, ಅಂಗರಾಜನು ಏನೆಂದುಕೊಳ್ಳುವನೋ, ಮುನಿವರೇಣ್ಯನು ಏನೆಂದುಬಿಡುವನೋ ಎಂಬ ನಡುಕ! ಆ ಮೊದಲು ಯಾಚಿಸಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದರಲ್ಲವೇ ದೊರೆಗಳ ದೊರೆಗೆ!? ಮುಂದೆ ಓದಿ >>

ಮಾತ್ಸರ್ಯಮುಕ್ತಿಯೇ ಮುಕ್ತಿ!

ಪತಿಯು ಇನ್ನೊಂದು ಮದುವೆಯಾಗುವೆನೆಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಧರ್ಮಪತ್ನಿಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗಿದ್ದೀತು? ಶಿಷ್ಯನು ಬೇರೋರ್ವ ಗುರುಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸುವೆನೆಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಹ್ವಂಶ ಕುಲಗುರುಗಳ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯೂ ಹಾಗೆಯೇ ಇದ್ದೀತು! ಆದರೆ ವಸಿಷ್ಠರು ಎಲ್ಲರಂತಲ್ಲವಲ್ಲವೇ! ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿಯೇ ಗುರುವು ಶ್ರೇಷ್ಠ; ಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ವಸಿಷ್ಠರು ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ! ಮಾನವತೆಯ ಮಹಾಮೇರು ಅವರು; ನಿಜವಾದ ಗುರು ಅವರು. ಕೋ ಗುರುಃ? ಯಾರು ನಿಜವಾದ ಗುರು? =ಅಧಿಗತತತ್ತ್ವಃ!  ತತ್ತ್ವವನ್ನು- ತಥ್ಯವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ… Continue Reading →

ಅಂಗರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮಳೆ ತಂದವನು ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನೂ ತಂದಾನು!

ದಶರಥನಿಗೆ ಒಂದಂತೂ ಬಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಯಿತು. ಅಶ್ವಮೇಧದ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ತಾನು ಮಾಡಿದರೂ ಅದು ನಿಜವಾಗಿ ತನ್ನದಲ್ಲ! ಕಾಲಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ, ಲೋಕಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸಂತತಿಯ ವಿಷಯವು ಈಗಾಗಲೇ ಚಿಂತಿತವಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿದೆ! ತಾನಲ್ಲಿ ನಿಮಿತ್ತಮಾತ್ರ! ಮುಂದೆ ಓದಿ >>

Preparation of ‘attraction’ for abduction of ‘resignation’..

Sometimes an ant can do what an elephant can’t! An elephant cannot enter a tiny hole; but an ant can do it with a song! Now someone has to enter the cave of the lion called Vibhandaka to snatch away… Continue Reading →

ಪ್ರಚಂಡ ಕೋಪಾಗ್ನಿಯೂ, ಸಮರ್ಪಣೆಯ ಸುಧಾವರ್ಷವೂ…

ಭೂಮಂಡಲವನ್ನೇ ನಡುಗಿಸುವ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನಿಟ್ಟು ಚಂಪಾನಗರಿಯೆಡೆಗೆ ನಡೆದರು ವಿಭಾಂಡಕರು. ಅಂಗರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅಂಗಾರವಾಗುವೆನೆಂದು ಹೊರಟಿದ್ದ ವಿಭಾಂಡಕರನ್ನು ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಇರಲಿಲ್ಲ! ದಕ್ಷಾಧ್ವರಧ್ವಂಸಕ್ಕಾಗಿ ಮೇಲೆದ್ದ ರುದ್ರಮೂರ್ತಿಯಂತೆ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ತೋರಿ ಬಂದರು ವಿಭಾಂಡಕರು! ಮುಂದೆ ಓದಿ >>

Who will dare the inferno to draw the downpour…?

“न कष्चिन्नापराध्यति” “There is no one in this world who doesn’t commit mistakes!” – Goddess Sita. To err is human; it needs great character to repent for the mistake that is committed. Repentance opens the doors of redemption. Repentance sanctifies… Continue Reading →

ಚರಣ ಚಮತ್ಕಾರ; ಮಳೆಯ ಮಹಾಪೂರ…

ದೇಶಕ್ಷೇಮವು ಆಕೆಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು. ಬಹುಕಾಲದ ಬರದ ಬಾಧೆಯ ನಿರಸನವಾಗಿ, ಅಂಗವು ಮಂಗಲಮಯವಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಂಗೊಳಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಋಷ್ಯಶೃಂಗನ ಅಂಗಸಂಗವು ಅಂಗರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು. ಮುಂದೆ ಓದಿ >>

ಮಗುವಿಗೆ ಗುಮ್ಮನ ತೋರುವ ಅಮ್ಮನಾದನೀ ಮುನಿವರ!

ವಿಭಾಂಡಕರು ಪರ್ಣಕುಟಿಯ ಉದರದಲ್ಲಿಯೇ ಕುಳಿತಿದ್ದರೆ ಅವರ ಹಾಗೂ ಅವರ ಮಗನ ಉದರದ ಪಾಡೇನು? ಕಂದ-ಮೂಲ-ಫಲಗಳ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಕೊನೆಗೊಮ್ಮೆ ಕಂದನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಬರಲೇಬೇಕಾಯಿತು. ಅಷ್ಟೇ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ವಾರಾಂಗನೆಗೆ! ಮುಂದೆ ಓದಿ >>

© 2020 HareRaama.in : Official homepage of Sri Sri Raghaveshwara Bharati Mahaswamiji, All Rights Reserved.

Highslide for Wordpress Plugin