LIVE Channel

ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು

Newsletter

ತಿದ್ದಿಕೊಳೋ ನಿನ್ನ ನೀ.. ಜಗವ ತಿದ್ದುವುದಿರಲಿ……

Author: ; Published On: ಗುರುವಾರ, ಅಕ್ತೂಬರ 29th, 2009;

Switch to language: ಕನ್ನಡ | English | हिंदी         Shortlink:

ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯ ಆದಿ ಯಾವುದು..?
ವಿನಾಶದ ಪ್ರಾರಂಭ ಎಲ್ಲಿಂದ..?
ವ್ಯಕ್ತಿ-ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಕಲಹಗಳು..
ಸಮೃದ್ಧ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ವಿರಸ-ವಿಚ್ಛೇದನಗಳು..
ದೇಶ-ದೇಶಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸಂಗ್ರಾಮಗಳು..ಹೀಗೇಕೆ..?
ಉತ್ತರವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಂಡೆವು…..

ಒಂದಾನೊಂದು ಊರು,
ಆ ಊರಿಗೊಬ್ಬ ಜಮೀನ್ದಾರ,
ಊರಿಗೆ ಆತ ತುಂಡರಸನಂತಿದ್ದ,
ಆತನ ಅಪ್ಪಣೆಯಿಲ್ಲದೆ ಆ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲು ಕಡ್ಡಿಯೂ ಅಲುಗಾಡುವನ್ತಿರಲಿಲ್ಲ..
ಕಾಲದ ಮಹಿಮೆಯಿಂದಾಗಿ ಆತನನ್ನು ವಿಚಿತ್ರ ಕಾಯಿಲೆಯೊಂದು ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿತು..
ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ಲ,ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ ಔಷಧಗಳಿಗೆ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲ,
ರೋಗ ಮಾತ್ರ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲೇ ಇಲ್ಲ..
ಕೊನೆಗೆ ಜಮೀನ್ದಾರ ಹಾಸಿಗೆ ಹಿಡಿದ..
ಈಮಧ್ಯೆ ಜಮೀನ್ದಾರನ ಮನೆಗೆ ಗುರುಗಳೊಬ್ಬರ ಆಗಮನವಾಯಿತು..

ರೋಗಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಗುರುಗಳು ನೀಡಿದ ಸಲಹೆ “ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣವನ್ನಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಬಣ್ಣವನ್ನೂ ನೋಡಬಾರದು”

ಸರಿ,ಹಸಿರೀಕರಣ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು..
ಮೊದಲಿಗೆ ಜಮೀನ್ದಾರನಿರುವ ಕೋಣೆಗೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯಲಾಯಿತು..
ಏನಾಶ್ಚರ್ಯ..!! ರೋಗಿಯ ದೇಹಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಸಾಧಾರಣ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡುಬಂತು..
ಏಳಲಾರದ, ಮಾತನಾಡಲಾರದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಜಮೀನ್ದಾರ ಕೋಣೆಯೊಳಗೆ ಸರಾಗ ಸಂಚರಿಸಲಾರಂಭಿಸಿದ..
ಆದರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಹಜ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಆತನಿಗೆ ದಿನವಿಡೀ ಒಂದೇ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಬೇಸರವೆನಿಸತೊಡಗಿತು..
ಆದರೆ ಹಸಿರಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಬಣ್ಣವನ್ನೂ ನೋಡುವಂತಿರಲಿಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ ಕೋಣೆಯ ಹೊರಗೆ ಬರುವಂತಿರಲಿಲ್ಲ..
ಜಮೀನ್ದಾರನ ಬೇಸರ  ತೀವ್ರವಾದಾಗ ಅನ್ಯಮಾರ್ಗವಿಲ್ಲದೆ ಮನೆಗೆಲ್ಲ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣವನ್ನೇ ಬಳಿಯಲಾಯಿತು..
ಆದರೆ ಆರೋಗ್ಯ ವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಹೊರಜಗತ್ತನ್ನು ನೋಡುವ ಜಮೀನ್ದಾರನ ತವಕವೂ ವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು..
ಕೊನೆಗೊಮ್ಮೆ ಆತ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬರಲು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿದಾಗ ಇಡೀ ಊರಿಗೆ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯಲು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ..
ಬಣ್ಣದ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ಭಾಗ್ಯವೋ ಭಾಗ್ಯ..!! ಆ ಊರಿಗೆ ಬಣ್ಣ ತುಂಬಿದ ಲಾರಿಗಳ ದಂಡು-ದಂಡೇ ಆಗಮಿಸಿತು..
ರಸ್ತೆಗಳು-ಪ್ರಾಕಾರಗಳು-ಮನೆಗಳು-ಮರಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಹಸಿರೇ ಹಸಿರು..!!
ಜಮೀನ್ದಾರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವಾಗ ಊರಿನವರು ಯಾರೂ  ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುವಂತೆಯೇ ಇರಲಿಲ್ಲ..
ಹಾಗೊಂದು ವೇಳೆ ಹೊರಗೆ ಬರುವುದಿದ್ದರೆ ಮೈಗೆಲ್ಲಾ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣ ಬಳಿದುಕೊಂಡೇ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು..
ಹೀಗೆ ಜಮೀನ್ದಾರನ ಕಷ್ಟ ಕರಗಿ ಊರಿನವರ ಕಷ್ಟ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟುವಾಗ….ಊರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗುರುಗಳ ಆಗಮನವಾಯಿತು..
ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಳು ಹೇಳಿಕೊಂಡರು..
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಗುರುಗಳು ಜಮೀನ್ದಾರನನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ನಡೆದ ಸಂವಾದ ;
ಗುರು – ಪರಪೀಡನೆಯಿಂದ ಬರುವ ಸುಖ ಸುಖವಲ್ಲ,ನೀನು ಆರೋಗ್ಯವಂತನಾದುದು ಸಂತೋಷ, ಆದರೆ ಊರಿಗೇಕೆ ಉಪದ್ರವ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೀಯೇ ?
ಜಮೀನ್ದಾರ – ಗುರುದೇವಾ,.ಹಸಿರಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಏನೂ ನೋಡಬಾರದೆಂಬ  ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪಣೆಯನ್ನು ನಾನು ಪಾಲಿಸಿದ್ದೇನೆ.
ನೋಡಬಯಸಿದ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ಹಸಿರು ಹಚ್ಚದೆ ನನ್ನ ಬಳಿ ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗವಾದರೂ ಏನಿದೆ ?
ಗುರು – ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಸೂರ್ಯ-ಚಂದ್ರರನ್ನು ಹೇಗೆ ನೋಡುವೆ ? ನಕ್ಷತ್ರ-ನದಿಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನೋಡುವೆ ? ಇವುಗಳನ್ನು ನೋಡದಿರುವುದಾದರೂ ಹೇಗೆ ? ಇವುಗಳಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವುದಾದರೂ ಹೇಗೆ ?
ಜಮೀನ್ದಾರ – ಪರಿಹಾರ ?

ಗುರು –  ಹಸಿರು ಕನ್ನಡಕ !! ಸೃಷ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವ ಬದಲು ನಿನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ-ಹಸಿರು ಕನ್ನಡಕ ಧರಿಸಿದ್ದರೆ ನೀನು ಏನು ಬೇಕಿದ್ದರೂ ನೋಡಬಹುದಿತ್ತು,ಊರಿಗೆ ಯಾವ ಉಪದ್ರವವೂ ಇರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ..

ಜಮೀನ್ದಾರ – ……………………..

ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡಿದ್ದು……

ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಬದಲಾಗದು.. ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನನುಸರಿಸಿ ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯೇ ಬದಲಾಗಬೇಕು..
ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಾದ ಪರಿವರ್ತನೆಗಳನ್ನನುಸರಿಸಿ ತನ್ನಲ್ಲೂ ಪರಿವರ್ತನೆಗಳನ್ನು ತಂದುಕೊಂಡ ಜಿರಾಫೆ ಇಂದಿಗೂ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ.ಹಾಗೆ ಮಾಡದ ಡೈನೋಸಾರಸ್ ನಾಮಾವಶೇಷವಾಗಿದೆ.
ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಇತರರು ಬದಲಾಗಬೇಕೆಂದು ನಾವು ಯಾವಾಗ ಬಯಸುತ್ತೇವೆಯೋ ಆಗಲೇ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಗಳು, ಕಲಹಗಳು,ಯುದ್ಧಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ.ಅವನತಿಯ ಆರಂಭಬಿಂದು ಅದು..
ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಹೊಂದಿ ಬದುಕುವವನ್ನು ಶಾಂತಿ-ಪ್ರೀತಿಗಳು ವರಿಸುತ್ತವೆ..

|| ಹರೇ ರಾಮ ||

20 Responses to ತಿದ್ದಿಕೊಳೋ ನಿನ್ನ ನೀ.. ಜಗವ ತಿದ್ದುವುದಿರಲಿ……

 1. AbhiramaHegde

  Very nice story..

  There is a lot to learn..

  [Reply]

  guru ranjan Reply:

  nOduva dhRuShti bagge shrIgaLu nIdidha dhRuShtaa0tha dhivyavaadhudhu….
  nOduva dhRuShti bagegina nanna vichaaraDhaare swalpa Binnavidhe..
  I noduva dhRuShti Enidhe adhu kaalakke thakka0the, thanna vaicharikathe haagu abhivyakthige anuguNavaagi dhRuShtiya kOna badhalaaguththaa hOguththave…kOpadhalliruvavanige sooryanu ke0page ka0da0the adhE vyakthiyu shaa0thachiththadhi0dha sooryana nOdalu shwEtha cha0dhrana0the ka0goLisuththaane ..aasthikaru shrIsha0karara aham brahamaasmi thathvavanu nannalliyoo dhEvaridhdhaane aThavaa naanE brahama e0dhu arThaisidhare … naasthikaru aha0 = aha0kaaradhalli brahaMa idhdhaane0dhO aThavaa brahamanu aha0kaaraswaroopI e0dhO tharkisabahudhu….
  —avaravara Baavakke … avaravara bhakuthige…!!!!!

  [Reply]

 2. beleyurvenu

  tumba

  [Reply]

 3. ashwini

  samstana…
     ’ vyakti vaatavaraNakke takkante naavu badalaaguvudu’  andare yaava reeti hondaNike anta artha aagalilla.
   jagattu anke illadante badalaaguttide, adakke hondikoolluvude? haagiddare  namma samskruthi ?
  Pranamagalu samstana…

  [Reply]

 4. madhukeshdg

  ಲೇಖನ ತುಂಬ ಚನ್ನಾಗಾಯ್ದು ಸಂಸ್ಥಾನ.. ಆದರೆ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ‘ಹೊಂದಿ’ ಬದುಕುವುದು ಎಂದರೆ ಏನು? ಹೊಂದಿ ಬದುಕಲು ಅದರ ಮೂಲಸ್ವರೂಪ, ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಅರಿಯಬೇಕಾಗುತ್ತದಷ್ಟೇ.. ಅದು ಪಾಮರನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವೇ? ದಿನನಿತ್ಯ ಎದುರಾಗುವ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ನಾವು ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಹೊಂದಿ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದೇವೆಯೋ ಅಥವಾ ತತ್ವಾದರ್ಷಗಳೊಂದಿಗೆ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ವಿರುಧ್ಹವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆಯೊ ಅರಿಯುವುದು ಹೇಗೆ?

  [Reply]

  Sri Reply:

  ೧,ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಬದುಕುವುದೆಂದರೆ ಹಿಮಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಉಣ್ಣೆಯ ಶಾಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು,ಅಥವಾ ಮೈ-ಮನಗಳಲ್ಲಿ ಚಳಿ ಸಹಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು..
  ಹೀಗೆ ಮಾಡದೇ ಹಿಮಾಲಯವೇ ಬಿಸಿಯಾಗಬೇಕೆಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದರೆ……
  ೨,ಸೃಷ್ಟಿಯ ಮೂಲಸ್ವರೂಪ ,ಉದ್ದೇಶಗಳು ಪಾಮರನಿಗೂ ಗೊತ್ತು.. ಅದು ‘ ಆನಂದ ‘
  ವಿಚಿತ್ರವೆಂದರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ..
  ೩,ನಾವು ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವೆವೋ – ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ..
  ಆನಂದ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ತುಂಬಿ ತುಳುಕಿ ಬೇರೆಯವರಲ್ಲೂ ಪಸರಿಸುವಂತಿದ್ದರೆ ನಾವು ಸೃಷ್ಟಿಯ ಜೊತೆಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರ್ಥ..
  ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾದರೆ……………….

  [Reply]

  Shiva shankar Reply:

  Uo Da.1= Thumba chennada udaharane >Paamarangu artha avutta hange iddu

  [Reply]

 5. vdaithota

  Hare raam….,
  Tanna thiddikollabeku sari, adu bahushya anivaryavu houdu…., adare tannolagina moola tatwavanne badalayisuvudu sadyave…??!!!!!

  [Reply]

  Sri Reply:

  ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ..ಸಾಧುವೂ ಅಲ್ಲ..
  ಹಿಮಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಶರೀರವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ..ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಬದಲಿಸಿದರೆ ಸಾಕು..

  [Reply]

 6. Sharada Jayagovind

  Hare Raama Samsthana

  Is  attitude a  conscious choice ,or  an inborn tendency?

  sharadakka

  [Reply]

  Sri Reply:

  Both..

  [Reply]

 7. pavanaja

  ಪ್ರಣಾಮಗಳು,

  ಈಗಿನ ಪ್ರಪಂಚ ಯದ್ವಾತದ್ವಾ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮೌಲ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ನಾಶವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಜನರಿಗೆ ಸ್ವಾರ್ಥಸಾಧನೆಯೊಂದೆ ಉದ್ದೇಶವಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಾವು ಮೌಲ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ರೆ ಗೇಲಿಗೀಡಾಗುತ್ತೇವೆ. ಅಂತಿರುವಾಗ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬದಲಾಗಬೇಕೆ? ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಅವರಂತೆ ಆಗಬೇಕೆ? ದಯವಿಟ್ಟು ವಿಶದೀಕರಿಸಬೇಕು.

  -ಪವನಜ

  [Reply]

  Sri Sri Reply:

  ಅಂತಹ ಬದಲಾವಣೆ ಈ ಲೇಖನದ ಉದ್ದೇಶವಲ್ಲ..
  ಅಂತಸ್ಸತ್ತ್ವವನ್ನೆಂದೂ ಬದಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿಲ್ಲ.. ಆದರೆ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿಧಾನವನ್ನುಕಾಲೋಚಿತವಾಗಿ ಬದಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಬಹುದು..
  ರಾಮನಿಂದ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ, ಕೃಷ್ಣನಿಂದ ಚಾಣಕ್ಯನಿಗೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಬಂದಿದೆ..ಅಂತಸ್ಸತ್ತ್ವದಲ್ಲಲ್ಲ..!!

  [Reply]

 8. Jayashree Neeramoole

  ಗುರುಚರಣಗಳಿಗೆ ಅನಂತ ಪ್ರಣಾಮಗಳು…

  “ತಾನೊಬ್ಬ ಬದಲಾದರೆ ಕೊನೆ ಪಕ್ಷ ತನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಜಗತ್ತು ಬದಲಾಗುವುದು”. ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರರಷ್ಟು ಸತ್ಯವಾದ ಮಾತು. ಮತ್ತಿನ್ನೇಕೆ ತಡ… “ಜಗತ್ತು ಬದಲಾಗಲಿ ಎಂದು ಕಾಯುವ ಬದಲು ನಾವು ಬದಲಾಗೋಣ…”. “ವಿಶ್ವಕೊಳಿತಾಗಲಿ… ಆರಂಭ ತನ್ನಿಂದ…”.

  [Reply]

 9. Krishna kumar

  Hare Raama, nice moral story.
  Just wonder if these blogs has made a book? where can i get them?

  bless us guruji

  [Reply]

 10. Raghavendra Narayana

  @Krishna kumar
  Namaste,
  Books and Audio/Video CDs are available at Girinagar Math and also at Ramakatha venues.
  .
  Shri Gurubhyo Namaha

  [Reply]

 11. rama bhat muliyala

  Shri gurubhyo namah, Eega2 vishaya holeitu. 1 navu badalagabeku. 2 navu anandada kadege badalagabeku. Ananda halavu vidha tatkaladdu, swalpa kaladdu, tumba kala bluvadu . Tatkalada ananda bidade bahu kala baluva ananda siguvudo? Ondu vele tatkalada ananda bittare achedu siguvudo?sigadiddare soluveno?idu hedarike. Ee hedarike hogabekadare anubhava agabeku . adu hege?

  [Reply]

 12. gshegde

  harerama…..

  [Reply]

 13. Nataraja Hebbar

  Hare Rama,

  Om shree Gurubhyo Namaha..

  Gurugalu helida hage Parisarakke takka hage navu badalaga beke hortu, Parisaravannu namage hege beko hage maduva prayatna madabaradu.Ondu vele hage madidalli prakrati vikopa aguvudu nischita.Prakrutiye srusti adannu srusti madalu navaru?

  Navella iruvade prukruti yennuva srustiyalli adannu ariyada jameenudara tanu enisidante hosa prakrutiyanne srustimadalu hoda, adare konege avanu tanu badukuvadakkagi janara swatantravanne muriyalu pryatnisida. Konege gurugala
  matininda jnanodayagonda.

  Adare bejarina vishaya andre eagaloo enta jameenu ellada jameenu dararu edare.
  Avaru avara moogina nerane mataduvadu, namma gurugala e lekhanadindaladroo avarige tiliyali namma havyaka srustiyannu avara drustiyante badalu maduva prayatna bittu havyaka srustige avaru badalagali
  THEN
  Everything will be fine and success.

  Hare Rama

  Arive Guru.

  Hare Rama..
  Guruvee Arivu.

  [Reply]

 14. Pallavi

  Hareraama,’Srustige takkanthe namma drustikona badhalayisikollabeku.’idu ellarigu anvayavaguvanthidhe.Lekhana thumba chennagidhe.

  [Reply]

Leave a Reply

Highslide for Wordpress Plugin