ಜೋದಪುರ್, ರಾಜಸ್ಥಾನ:
ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ರಾಮಕಥೆಯ ಫೋಟೋಗಳು.

Facebook Comments