LIVE Channel

ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು

Newsletter

ಡಿಸೆಂಬರ್ 25: ರಾಮಕಥಾ ಡಿವಿಡಿ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ; ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ

Author: ; Published On: ಶುಕ್ರವಾರ, ದಶಂಬರ 14th, 2012;

Switch to language: ಕನ್ನಡ | English | हिंदी         Shortlink:

ಶ್ರೀಸಂಸ್ಥಾನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯತೆಯ ವಿರಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ನಂದನ ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ
ಮತ್ತು
ರಾಮಕಥಾ ಡಿ.ವಿ.ಡಿ, ಮತ್ತು ಗೋವಿಶ್ವಕೋಶ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಗ್ರಂಥ – ಸಿ.ಡಿಗಳ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ

ಕಾಲ: ದಿನಾಂಕ ೨೫, ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೨ ನೇ ಮಂಗಳವಾರ
ದೇಶ: ಶಿಕ್ಷಕಸದನ, ಬೆಂಗಳೂರು – ೯

ಸರ್ವರಿಗೂ ಆದರದ ಆಮಂತ್ರಣ.

2 Responses to ಡಿಸೆಂಬರ್ 25: ರಾಮಕಥಾ ಡಿವಿಡಿ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ; ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ

  1. G.S.Hegde- Dombivli(Mumbai)

    hareram

    [Reply]

  2. Pushpa

    Can we get DVDs of Raamakatha and all pravachanas @ Girinagara matha ?

    [Reply]

Leave a Reply

Highslide for Wordpress Plugin