LIVE Channel

ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು

Newsletter

Gurupada-27

Author: ; Published On: ಗುರುವಾರ, ನವೆಂಬರ 15th, 2012;

Switch to language: ಕನ್ನಡ | English | हिंदी         Shortlink:

6 Responses to Gurupada-27

 1. ಶೋಭಾ

  ಇದು ಸತ್ಯ ಸ೦ಸ್ಥಾನ.. ಎಶ್ಟೋ ಸಲ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಹೀಗೆ ಆಗಿದ್ದು೦ಟು.. ನ೦ಬಿಕೆ ಇಡಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ನ೦ಬುವ೦ತೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಗುರುದೇವಾ

  [Reply]

 2. ಪ್ರದೀಪ್ ಮುಣ್ಚಿಕಾನ

  ವಜ್ರದಂಥ ಮಾತು… ಧನ್ಯೋಸ್ಮಿ
  || ಹರೇ ರಾಮ ||

  [Reply]

 3. shankar

  can somebody upload devi kshamaparadhana stotra … I have heard somany people chanting in ashram… I just want to learn… my mail: shankar.bh@gmail.com

  [Reply]

  Mahesha Elliadka Reply:

  Please find the text here:

  http://oppanna.com/mantra/devyaparadha-kshamapana-stotram

  [Reply]

  Jayashree Neeramoole Reply:

  ಹರೇ ರಾಮ

  [Reply]

 4. Jayashree Neeramoole

  ಗುರುಚರಣಗಳಿಗೆ ಅನಂತ ಪ್ರಣಾಮಗಳು…

  ದುರ್ಗೆ! ಸ್ಮೃತಾ ಹರಸಿ ಭೀತಿಂ ಅಶೇಷ ಚಿತ್ತೈ:
  ಸ್ವಸ್ಥೈ: ಸ್ಮೃತಾ ಮತಿಂ ಅತೀವ ಶುಭಂ ದದಾತಿ
  ದಾರಿದ್ರ್ಯ ದು:ಖ ಭಯಹಾರಿಣಿ ಕಾ ತ್ವದನ್ಯಾ
  ಸರ್ವೋಪಕಾರಕರಣಾಯ ಸದಾರ್ದ್ರ ಚಿತ್ತಾ

  [Reply]

Leave a Reply

Highslide for Wordpress Plugin