ನವೆಂಬರ್ ೨೧, ೨೦೦೯ : ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಡೆಯುವ ಸಂಗೀತ ಸಂಜೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ’ಭಾವಸಂಗಮ’ದ ವರದಿ ಇಂದಿನ ವಿಜಯಕರ್ನಾಟಕದ ಲವಲವಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ.

Bhaava Sangama, 21-11-2009 Vijakayarnataka (Lavalavike) report

Bhaava Sangama, 21-11-2009 Vijakayarnataka (Lavalavike) report

Click here to enlarge the image.

Facebook Comments