ಬೆಂಗಳೂರು 22-11-2009:    ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ ನಡೆದ  ಸಂಗೀತ ರಸಮಂಜರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ’ಭಾವಸಂಗಮ’ ದ ವರದಿ

Bhava sangama with Oberoy 22 11 09

Bhava sangama with Oberoy 22 11 09

Click here to enlarge the image

Facebook Comments