03 ನವೆಂಬರ್, 2009 : ಸ್ಥಳೀಯ ಜನಪ್ರಿಯ ಪತ್ರಿಕೆ ಕರಾವಳಿ ಮುಂಜಾವು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗೋಕರ್ಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ತ್ರಿಪುರ ದೀಪೋತ್ಸವದ ವರದಿ.

ಕರಾವಳಿ ಮುಂಜಾವು : ೦೩ - ನವೆಂಬರ್ - ೨೦೦೯

ಕರಾವಳಿ ಮುಂಜಾವು : 03 - ನವೆಂಬರ್ - 2009

(ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಚಿತ್ರಪ್ರತಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ.)

Facebook Comments