01 ನವೆಂಬರ್, 2009 : ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ನ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆದ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಗಣಕಯಂತ್ರ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವರದಿ, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ – ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಆವೃತ್ತಿ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ:

Sri At Rotary Club program - Samyukta Karnataka Report

Sri At Rotary Club program - Samyukta Karnataka Report

ಪತ್ರಿಕೆಯ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಡೌನ್-ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ

Facebook Comments