LIVE Channel

ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು

Newsletter

ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ: ಸಾಗರ ತೀರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮ ಕಥಾಧಾರೆ

Author: ; Published On: ಮಂಗಳವಾರ, ಮಾರ್ಚ 1st, 2011;

Switch to language: ಕನ್ನಡ | English | हिंदी         Shortlink:

1 ಮಾರ್ಚ್ 2011
ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ: ಸಾಗರ ತೀರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮ ಕಥಾಧಾರೆ


2 Responses to ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ: ಸಾಗರ ತೀರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮ ಕಥಾಧಾರೆ

 1. ಮಂಗ್ಳೂರ ಮಾಣಿ...

  ರಾಮ ಕಥೆ ಇದರಲ್ಲೂ ಬಂದರೆ?????

  [Reply]

  Jayashree Neeramoole Reply:

  ಗುರುಚರಣಗಳಿಗೆ ಅನಂತ ಪ್ರಣಾಮಗಳು.

  ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಕೇಳಬೇಕೆಂದು ಆಸೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ ಇದರಲ್ಲಾದರೂ ಕೇಳುವ ಯೋಗ ಒದಗಿ ಬರಲಿ. ರಾಮನ ಕರುಣೆಯಿಂದ ನಮಗೆಲ್ಲ ಸುಯೋಗ ಒದಗಿ ಬರಲಿ.

  [Reply]

Leave a Reply

Highslide for Wordpress Plugin