LIVE Channel

ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು

Newsletter

ಅ೦ಬಾ ಕಥೆಯ ಎರಡನೇ ದಿನ – 17-10-2012.

Author: ; Published On: ಗುರುವಾರ, ಅಕ್ತೂಬರ 18th, 2012;

Switch to language: ಕನ್ನಡ | English | हिंदी         Shortlink:

ಶಿರಸಿ ಅಂಬಾಗಿರಿಯ ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣಕಾಳಿಕಾಮಠದಲ್ಲಿ ಶರನ್ನವರಾತ್ರಿ ಉತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ “ಅ೦ಬಾ ಕಥೆ – ಅಮ್ಮನೆಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ನಡಿಗೆ”ಯ ಎರಡನೇ ದಿನವಾದ 17-10-2012ರಂದು  ಶರೀಗಳವರು ಪ್ರವಚನ ನೀಡಿದರು.

Leave a Reply

Highslide for Wordpress Plugin