ನವೆಂಬರ್ ೨೪ರಂದು ಸಂಜೆ ನಡೆಯಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಗಜರಾಜ ಪ್ರವೇಶೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಅನ್ಯಾನ್ಯ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಮುಂದೂಡಲ್ಪಟ್ಟಿತು..

Facebook Comments