LIVE Channel

ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು

Newsletter

ಅಪರೂಪದ ಚಿತ್ರ

Author: ; Published On: ಶುಕ್ರವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ 28th, 2012;

Switch to language: ಕನ್ನಡ | English | हिंदी         Shortlink:

ಬ್ರಹ್ಮೈಕ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಭಾರತೀ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ಷಷ್ಠ್ಯಬ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸವಿನೆನಪಿಗಾಗಿ 1989ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಶ್ರೀರಾಮ ಸಂಸ್ಕೃತ ವೇದಪಾಠಶಾಲೆಯ ಪ್ರಥಮ ತಂಡದೊಂದಿಂಗೆ ಬ್ರಹ್ಮೈಕ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಭಾರತೀ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರು 1996ರಲ್ಲಿ ಮಾಣಿ ಮಠದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದ ಅಪರೂಪದ ಚಿತ್ರ

Leave a Reply

Highslide for Wordpress Plugin