ದಿನಾಂಕ 6-10-12ರಂದು ಬಜಕೋಡ್ಲು ಗೋಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ  ಹಸಿರು ಹುಲ್ಲಿನ ಬಿತ್ತನೆಯ ಶ್ರಮದಾನವು ನಡೆಯಿತು. ಸುಮಾರು 50 ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಕುಟುಂಬಶ್ರೀ ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳ ಸದಸ್ಯರೂ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಸುಮಾರು ಎರಡು ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.

Facebook Comments