LIVE Channel

ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು

Newsletter

ದಿನಚರಿ-೦೨-೧೨-೨೦೧೦

Author: ; Published On: ಗುರುವಾರ, ದಶಂಬರ 2nd, 2010;

Switch to language: ಕನ್ನಡ | English | हिंदी         Shortlink:

ಸೂರ್ಯೋದಯ:೦೬.೪೦
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:೦೫.೫೭
ತಿಥಿ:ದ್ವಾದಶಿ
ಪಕ್ಷ:ಕೃಷ್ಣ
ಭಾಗವತನಾಂ  ಏಕಾದಶಿ
೧೧.೩೦ ರಿಂದ  ೧೨.೦೦  ಫಲಸಮರ್ಪಣೆ, , ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ
ಜೈಪುರಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣ
ಸಾಯಂ ಪೂಜೆ ಜೈಪುರದಲ್ಲಿ  ೦೭.೦೦ ಗಂಟೆಗೆ

ಜೋಧಪುರಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣ
ಮೊಕ್ಕಾಂ- ಪನ್ನಲಾಲ್ ಗೊಶಾಲಾ ಜೋಧಪುರ್

Leave a Reply

Highslide for Wordpress Plugin