ಸೂರ್ಯೋದಯ : ೦೬.೨೫
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ : ೦೬.೦೩
ತಿಥಿ : ಬಿದಿಗೆ
ಪಕ್ಷ : ಕೃಷ್ಣ
ಭಿಕ್ಷಾ ಸೇವೆ:ಶ್ರೀ ಭಾರತೀ ಕಾಲೇಜು ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿವರ್ಗ
೧೧.೩೦ ರಿಂದ – ಪಾದಪೂಜೆ ಮಂಗಳಾರತಿ, ಫಲಸಮರ್ಪಣೆ, ತೀರ್ಥ ವಿತರಣೆ, ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ, ನಿವೇದನೆ
೧-೪೫  ರಿಂದ ೦೨.೧೦ ಭದ್ರತಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ
೦೨.೧೫ ರಿಂದ ೦೩.೦೦ ಶ್ರೀಭಾರತೀ  ಕಾಲೇಜ್ ಆಡಳಿತಸಮಿತಿ ಭೇಟಿ
೦೩.೧೫ ರಿಂದ ೦೩.೩೦ ಪ್ರಯಾಣ ಪುರಭವನಕ್ಕೆ
೦೩.೩೦ ರಿಂದ ೦೫.೪೫ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಕಥಾ ಮಂಜರಿ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಾನ್ನಿದ್ಯ
೦೫.೪೫ ರಿಂದ ೦೬.೦೦ ಪ್ರಯಾಣ ನಂತೂರು ಕಾಲೇಜಿಗೆ

ಭೇಟಿ: ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ ಕಟೀಲ್

Facebook Comments Box