ಸೂರ್ಯೋದಯ : ೦೬.೩೮
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ : ೦೫.೫೬
ತಿಥಿ :ಷಷ್ಟಿ
ಪಕ್ಷ :ಕೃಷ್ಣ
ಭಿಕ್ಷಾ ಸೇವೆ: ರಾಮನಾರಾಯಣ ಜೋಷಿ,ಅಂಕರಕಣ
೧೧.೩೦ ರಿಂದ ೦೧.೦೦ ರವರೆಗೆ ಪಾದ ಪೂಜಾ ಮಂಗಳಾರತಿ, ಫಲಸಮರ್ಪಣೆ, ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ
ಭೇಟಿ:
೧)ಮನೆಯವರು
೨)ಹರೇರಾಮ ತಂಡ..ಎರಡು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಭೆ..ಅಂಕರಕಣ ಹಾಗೂ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಮಠದಲ್ಲಿ..
೩)ಜಿ.ಭೀಮೇಶ್ವರ ಜೋಷಿ ಹಾಗೂ ಯು.ಎಚ್.ರಾಮಪ್ಪ.
೦೩.೦೦ ರಿಂದ ೦೫.೩೦ ಪ್ರಯಾಣ ಮೊಕ್ಕಾಮಿಗೆ
ಮೊಕ್ಕಾಂ: ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರಾಪುರ ಮಠ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ
Facebook Comments