ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 ರಿಂದ ಅಪರಾಹ್ನ 4 ರವರೆಗೆ ಪ್ರಾತಃ ಪೂಜೆ, ಭಿಕ್ಷೆ , ಏಕಾಂತ, ಸಾಯಂ ಪೂಜೆ,

ಸಂಜೆ 6 ರಿಂದ 8 ರವರೆಗೆ ವಿಶ್ವಮಂಗಳ ಗೌ ಗ್ರಾಮ ಯಾತ್ರಾ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಾನಿಧ್ಯ.

ಮೊಕ್ಕಾಂ: ಬಾಲಚಂದ್ರ ಭಟ್ ,
principal civil judge,
judicial quarters,shivaji road
Tumkur
mo. 09611984552
08162261591

Facebook Comments