LIVE Channel

ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು

Newsletter

೧೦.೧೨.೨೦೧೦

Author: ; Published On: ಶುಕ್ರವಾರ, ದಶಂಬರ 10th, 2010;

Switch to language: ಕನ್ನಡ | English | हिंदी         Shortlink:

ಸೂರ್ಯೋದಯಃ ೬-೪೯
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತಃ ೫-೫೮
ಪಕ್ಷ-ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ- ಪಂಚಮಿ

ಭಿಕ್ಷಾಸೇವೆ- ಮುಳಿಯ ಶಿವರಾಮ ಭಟ್, ಮುಂಬಯಿ

ಬೆಳಿಗ್ಗೆ       ೯.೦೦ ರಿಂದ ೧೦.೦೦ – ಶ್ರೀ ಕರಾರ್ಚಿತ ಪೂಜೆ
೧೧-೩೦ ರಿಂದ ೧೨-೦೦ ತೀರ್ಥ , ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ
ಸತಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣ

ಸಂಜೆ   ೭.೦೦ ರಿಂದ ೭.೪೫  – ಸಾಯಂ ಪೂಜೆ, ನಟರಾಜ ದತ್ತಮಂದಿರ ಸತಾರ
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಗೆ ಪ್ರಯಾಣ

Leave a Reply

Highslide for Wordpress Plugin