ಸೂರ್ಯೋದಯಃ೬-೫೬
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ: ೬-೧೧
ಪಕ್ಷ-ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ-ಚತುರ್ದಶಿ
ಭಿಕ್ಷಾಸೇವೆ-ಚಂದ್ರಮೌಳೀಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಮಿತಿ
೧೧-೨೦ರಿಂದ ೧೧-೪೦ ಚಂದ್ರಮೌಳಿಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪಾದುಕಾ ನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
೧೧-೪೫ ರಿಂದ ೧೨-೩೦ಗುರುಕುಲದಲ್ಲಿ ಪಾದಪೂಜೆ ಮಂಗಳಾರತಿ,ಫಲಸಮರ್ಪಣೆ
೧೨-೩೦ ರಿಂದ ೧-೧೫ ಪೂರ್ವಛಾತ್ರರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ
೨-೦೦ ರಿಂದ ೪-೪೫. ಛಾತ್ರೋತ್ಸವ ಸಭೆ, ಆಶೀರ್ವಚನ , ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ

Facebook Comments