ಸೂರ್ಯೋದಯ ೬-೫೯
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ೬-೧೪
ಪಕ್ಷ -ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ-ಷಷ್ಠಿ
ಭಿಕ್ಷಾಸೇವೆ-ಎಮ್ ಕೆ  ನಟರಾಜ, ಹೊಸನಗರ
೧೧-೩೦ ರಿಂದ ರುದ್ರಹವನದ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ,ಪಾದಪೊಜೆ ಮಂಗಳಾರತಿ ,ಆಶೀರ್ವಚನ ,ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ
೧-೦೦ ರಿಂದ ೨-೦೦  ಪಾದಪೊಜೆ ಮನೆ ಮತ್ತು ಅಂಗಡಿ ಭೇಟಿ
೨-೦೦ ರಿಂದ ೫-೦೦ ಪ್ರಯಾಣ ಮುಕ್ಕಾಂಗೆ
ಮುಕ್ಕಾಂ- ಅಂಬಲಪಾಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಉಡುಪಿ

Facebook Comments