ಸೂರ್ಯೋದಯಃ 6.18
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತಃ 6.31
ಪಕ್ಷಃ ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿಃ ಸಪ್ತಮಿ

2.30 ರಿಂದ 5.30 – ರಾಮಕಥಾ
ಸ್ಥಳಃ ರಾಮಚಂದ್ರಪುರ ಮಠ, ಹೊಸನಗರ
ಮುಕ್ಕಾಂ – ರಾಮಚಂದ್ರಪುರ ಮಠ, ಹೊಸನಗರ

Facebook Comments