ಸೂರ್ಯೋದಯಃ ೬.೧೭
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತಃ ೬.೩೧
ಪಕ್ಷಃ ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿಃ ಅಷ್ಟಮಿ

೨.೩೦ ರಿಂದ ೫.೩೦ – ರಾಮಕಥಾ
ಸ್ಥಳಃ ರಾಮಚಂದ್ರಾಪುರ ಮಠ, ಹೊಸನಗರ
ನಿವಾಸಃ ರಾಮಚಂದ್ರಾಪುರ ಮಠ, ಹೊಸನಗರ

Facebook Comments