ಸೂರ್ಯೋದಯ ೬-೨೦
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ೬-೪೯
ಪಕ್ಷ-ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ-ತ್ರಯೊದಶಿ
ಭಿಕ್ಷಾಸೇವೆ-ರಾಮಚಂದ್ರಾಪುರ ಮಂಡಲಾಂತರ್ಗತ ತೀರ್ಥರಾಜಪುರ, ಹೊಸನಗರ ,ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ವಲಯಗಳ ಪರವಾಗಿ

೧೨-೩೦ ರಿಂದ ೨-೦೦ ಯಾಗದ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ, ಪಾದಪೂಜಾಮಂಗಳಾರತಿ,ಫಲಸಮರ್ಪಣೆ, ಆಶೀರ್ವಚನ,ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ.
೪-೦೦ ರಿಂದ ೬-೦೦ ಗಣಪತಿ, ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ, ತಾಮ್ರಗೌರಿ ದೇವರುಗಳ ಪೂಜೆ

Facebook Comments