ಸೂರ್ಯೋದಯಃ ೬.೧೬
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತಃ ೬.೩೧
ಪಕ್ಷಃ ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿಃ ದಶಮಿ

೨.೩೦ ರಿಂದ ೫.೩೦ – ರಾಮಕಥಾ
ಸ್ಥಳಃ ರಾಮಚಂದ್ರಾಪುರ ಮಠ, ಹೊಸನಗರ

ಮುಕ್ಕಾಂ – ರಾಮಚಂದ್ರಾಪುರ ಮಠ, ಹೊಸನಗರ

Facebook Comments