ಸೂರ್ಯೋದಯ: 7.00

ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ 6.17

ಪಕ್ಷ-ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ-ದಶಮಿ
11.30 ರಿಂದ 2.00 – ಭೋಜನಶಾಲೆ ,ವಸತಿ ಸಮುಚ್ಛಯ  ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮತ್ತು ವಲಯ ಸಭೆ
2.30 ರಿಂದ 3.30 ಮಹಿಳೋದಯ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾಪೀಠ ಬದಿಯಡ್ಕ ಶಾಲೆಯ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ
ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ಭೇಟಿ ಗುಳಿಮನೆ ರಾಮ ಭಟ್ಟ ಮಿಯಪದವು.
ಪ್ರಯಾಣ ಮೊಕ್ಕಾಂ ಗೆ
ಮೊಕ್ಕಾಂ-ಭೀಮ ಶಾಸ್ತ್ರಿ, ಕನ್ಯಾನ

Facebook Comments