ಸೂರ್ಯೋದಯಃ ೬-೩೦
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತಃ ೬-೪೮
ಪಕ್ಷ-ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ-ಪಾಡ್ಯ
ಭಿಕ್ಷಾಸೇವೆ-ಭಾರತ ಮಂಡಲಾಂತರ್ಗತ ಮೈಸೂರು ವಲಯದ ಪರವಾಗಿ
ಪಾದಪೂಜಾಸೇವೆಗಳು-೧]ವಂಕಟರಮಣ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಹೆಗಡೆ ಹೆಬ್ಬಾನಕೆರೆ
೨]ಕೇಶವ ಭಟ್ಟ ಮಿತ್ತೂರು
೩]ದಂಬೆಮೂಲೆ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಚನ್ನೈ
೪]ಖಾರ್ವಿ ಸಮಾಜ ದ ಪರವಾಗಿ
೧೨-೩೦ ರಿಂದ ೨-೧೫ ಯಾಗದ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ, ಪಾದಪೂಜಾ ಮಂಗಳಾರತಿ, ಫಲಸಮರ್ಪಣೆ, ಆಶೀರ್ವಚನ ,ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ.
೩-೦೦ ರಿಂದ ೫-೦೦ ಶ್ರೀರಾಮಕಥೆ ಮೀಟಿಂಗ್

Facebook Comments