ಸೂರ್ಯೋದಯಃ
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತಃ ೬.೩೨
ಪಕ್ಷಃ ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿಃ ತ್ರಯೋದಶಿ

ಭಿಕ್ಷಾ ಸೇವಾಃ ಚಂದ್ರಶೇಕರ, ಕಂಡಿಕಾ

೧೧.೩೦ ರಿಂದ ೧.೩೦ – ಗಾಯತ್ರಿ ಹವನದಲ್ಲಿ ಸಾನಿಧ್ಯ, ಸಭೆ, ಅಶೀರ್ವಚನ
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಗೆ ಪ್ರಯಾಣ

೫.೦೦ ರಿಂದ ೫.೩೦ – ಅನುರಾಧ ಪೋಡ್ವಾಲ್ ಸಂಗೀತ ಸಂಜೆ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ
ಮುಕ್ಕಾಂ -ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ , ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ

Facebook Comments