ನವೆಂಬರ್ 16, 2009: ಶ್ರೀ ಜಗದ್ಗುರು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಶ್ವರ ಭಾರತೀ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ಪ್ರವಾಸದ ವಿವರಗಳು:

ವಸತಿ: ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎಚ್.ಎನ್ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಬೇಳೂರು ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ
ವಸತಿ ಸಂಪರ್ಕ: 08183-260123

Facebook Comments