ಸೂರ್ಯೋದಯಃ 06.13
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತಃ 06.32
ಪಕ್ಷಃ ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿಃ ಪೂರ್ಣಿಮೆ

ಭಿಕ್ಷಾ ಸೇವಾಃ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಬನದಕೊಪ್ಪ, ಸಾಗರ

11.30 ರಿಂದ 1.30 – ತೀರ್ಥ, ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತಾ
ಸಾಗರ ಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣ
2.30 3.15 – ಬಾಬಾ ರಾಮದೇವ್ ಯೋಗಶಿಬಿರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಾನಿಧ್ಯ
ಮುಕ್ಕಾಂಗೆ ಪ್ರಯಾಣ
ಮುಕ್ಕಾಂ – ಶಂಕರ ಹೆಬ್ಬಾರ್, ಸಾಗರ

Facebook Comments