ಸೂರ್ಯೊದಯ: 06.18
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ: 06.28
ಪಕ್ಷ-ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ-ಪ್ರಥಮ ಉಪರಿ ದ್ವಿತೀಯ

ಭಿಕ್ಷಾಸೇವೆ- ಶಂಕರ ಹೆಬ್ಬಾರ್. ಸಾಗರ

11.30 ರಿಂದ 1.30 ವಲಯಸಭೆ,ಪಾದಪೂಜೆ ಮಂಗಳಾರತಿ, ಆಶೀರ್ವಚನ, ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ
2.00 ರಿಂದ 2.30 ಪಾದಪೂಜೆ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ
ಪ್ರಯಾಣ ಬಂಗಲಗಲ್ಲಿಗೆ (ತುಮರಿ)

ಮುಕ್ಕಾಂ-ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಭಟ್ ಬಂಗಲಗಲ್ಲು

Facebook Comments