ಸೂರ್ಯೋದಯ- ೬.೧೩
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ- ೬.೩೯
ಪಕ್ಷ-ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ-ದಶಮಿ
ಭಿಕ್ಷಾಸೇವೆ- ವಿಶ್ವನಾಥ ಹೆಗಡೆ ಆಲ್ಮನೆ
೧೧.೩೦ ರಿಂದ ೧.೦೦ ಪಾದಪೂಜೆ ಮಂಗಳಾರತಿ, ಫಲಸಮರ್ಪಣೆ,ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ.
ಭೇಟಿಗಳು-೧) ಬನದಕೊಪ್ಪ ರಾಘವೇಂದ್ರ
೨) ವಿ ಎಮ್ ಹೆಗಡೆ ಮತ್ತು ಜಿ ಎಲ್ ಹೆಗಡೆ

Facebook Comments