ಸೂರ್ಯೋದಯ ೬-೨೧
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ೬-೪೧
ಪಕ್ಷ-ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ-ತ್ರಯೊದಶಿ
ಭಿಕ್ಷಾಸೇವೆ-ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಭಟ್ಟ, ಮಾವಿನಕುಳಿ

೧೨-೩೦ ರಿಂದ ೨-೦೦ ಯಾಗದ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ,ಪಾದಪೂಜಾಮಂಗಳಾರತಿ,ಫಲಸಮರ್ಪಣೆ,ಆಶೀರ್ವಚನ ,ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ.
೪-೦೦ ರಿಂದ ೬-೦೦ ಗಣಪತಿ, ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ,ತಾಮ್ರಗೌರಿ ದೇವರುಗಳ ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣ

Facebook Comments