Tour program of Shrimajjagadguru Shankaracharya Shree Shree Raghaveshwara Bharathi Swamiji of Shri Ramachandrapura Math for the Month of February 2013

Date

 

Place of Halt

01/2/2013

 Anand Rathi. Jodhpur

02/2/2013

 Anand Rathi. Jodhpur

03/2/2013

 Anand Rathi. Jodhpur

04/2/2013

 Anand Rathi. Jodhpur

05/2/2013

 Anand Rathi. Jodhpur

06/2/2013

 Anand Rathi. Jodhpur

07/2/2013

 Anand Rathi. Jodhpur

08/2/2013

N M Khejriwal, New Delhi

09/2/2013

Delhi

10/2/2013

Brahma Savitri Veda Vidyaapeeth,

Ajmir Dist, Rajasthan.

11/2/2013

Pushkar

12/2/2013

Pushkar

13/2/2013

Noopur hall, Maharashtra

14/2/2013

Noopur hall, Maharashtra

15/2/2013

Noopur hall, Maharashtra

16/2/2013

Noopur hall, Maharashtra

17/2/2013

Noopur hall, Maharashtra

18/2/2013

Noopur hall, Maharashtra

19/2/2013

Noopur hall, Maharashtra

20/2/2013

[not finalized yet]

21/2/2013

Sri Umashiva Kshetra, Gerukatte, Bantwala (T)

22/2/2013

Sri Umashiva Kshetra, Gerukatte, Bantwala (T)

23/2/2013

Manhar Maski, Tarikere taluk, near Bhadravati.

24/2/2013

T M Chandrashekhar Bhat, Soraba (T), Shimoga(D)

25/2/2013

Raghavendra, Soraba (T), Shimoga (D)

26/2/2013

Lakshminarayan Swami, Hosabale,Soraba (T), Shimoga (D).

27/2/2013

B N Ratnavarma, Kerekoppa, Sagara (T), Shimoga (D)

28/2/2013

Manjappa K V, Hiremane, Sagara (T), Shimoga (D).

 

 

Contact  Persons :

Sri Shriharsha Jois – 9449595203

Sri Raghavendra Madhyastha  – 9449595204

 

 

 

Facebook Comments