ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಶ್ವರ ಭಾರತೀ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳ ಪ್ರವಾಸದ ವಿವರ
ಸೂಚನೆ: ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ

1.7.2011 Sri K.S. Sadashiva Bhat, Mysore 09448277208
2.7.2011 to 5.7.2011 Shri Ramachandrapura Matha, Hosanagara Shimoga Dist.
08185-256050
6.7.2011 Sri Kalse Shreedhara Bhat, Sagara, Shimoga Dist
08183-230024 204182
7.7.2011 Sri Chidambarayya, Beliyuru, Sagar, Shimoga Dist
08183-260020
8.7.2011 ————-
————-
9.7.2011 Ashoke, Gokarna, Kumta TQ, Uttarakannada Dist
08386-256033
10.7.2011 to 31.7.2011 Ashoke, Gokarna, Kumta TQ, Uttarakannada Dist
08386-256033
Facebook Comments