ಸೂರ್ಯೋದಯ ೬-೪೮
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ೬-೦೧
ಪಕ್ಷ -ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ-ದಶಮಿ
೧೧-೩೦ ರಿಂದ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ
ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ ಮುಗಿದ ಮೆಲೆ ಅತಿರುದ್ರ ನಡೆಯುವ  ಸ್ಥಳ ವಿಕ್ಷಣೆ
೧-೦೦ ರಿಂದ ೩-೦೦ ಶ್ರೀಚರಣ ಶಾಖೆ ಮೀಟಿಂಗ್
೩-೩೦ ರಿಂದ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಉತ್ಸವ ಮತ್ತು ಗೋಕರ್ಣ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ
Facebook Comments